E-Loket - Inlichtingen

Aangifte van geboorte

Alle aangiftes van geboorte die plaats hebben op het grondgebied van de stad Moeskroen gebeuren bij de dienst “Burgerlijke Stand”.

De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte.

Wat moet de aangever meebrengen?

  • Een formulier “Model I” ingevuld en getekend door de dokter (doktersattest)
  • zijn identiteitskaart
  • de identiteitskaart van de moeder
  • voor gehuwde ouders: het huwelijksboekje

De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee.

  • een geboorteattest
  • een attest voor de aanvraag van de geboortepremie (af te geven in het ziekenfonds);
  • een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is)
  • een inentingskaart in te vullen telkens er een inenting is

terug