E-Loket - Inlichtingen

Huwelijk

Ieder persoon die een huwelijk wil sluiten in de gemeente moet zich richten tot de dienst « burgerlijke stand ».

Ze zullen daar een formulier krijgen dat ingevuld en getekend moet worden.
Al de documenten zullen uitgelegd worden.

Tenminste één der aanstaande echtgenoten moet in de gemeente wonen waar het huwelijk plaats zal hebben.

De aangifte van het huwelijk moet tenminste vijftien dagen voor het huwelijk gebeuren.

terug