E-Loket - Inlichtingen

Identiteitskaart

Wordt vanaf 12 jaar afgeleverd

U wordt thuis ontboden te komen met een recente pasfoto.
Leveringstermijn: ongeveer vier weken.
Prijs : 4€

Hernieuwing

Van 12 tot 22 jaar: om de vijf jaar.
Na 22 jaar : om de tien jaar.
U wordt thuis ontboden te komen met een recente pasfoto en 12,50€.
Leveringstermijn : ongeveer vier weken.

Aankomst in de gemeente

Voor de personen die in de gemeente aankomen, kost de identiteitskaart 12,50€.

Verloren of gestolen kaart?

Verklaar het onmiddellijk aan de politie. Als de kaart binnen de veertien dagen niet teruggevonden is, moet u zich richten tot de dienst “bevolking”. U wordt thuis ontboden te komen met een recente pasfoto en 12,50€. Je krijgt de nieuwe kaart binnen een termijn van twee maanden.

Opmerking : indien u onmogelijk kan komen, gelieve contact op te nemen met de dienst.

terug