E-Loket - Inlichtingen

Rijbewijzen

Het rijbewijs is te verkrijgen bij de dienst « bevolking », in het stadhuis (kantoor 26 – tel : 056/860.218)

Leervergunning

 • identiteitskaart
 • formulier van het slagen voor het praktische rijexamen
 • onderwijsattest
 • voor een origineel: 9€ fiscale zegels (Post)
 • voor een afschrift met een verandering van formule: 7,50€ fiscale zegels
 • 12,50 voor de gemeentebelasting

Voorlopig rijbewijs (formule 1-2-3)

 • identiteitskaart
 • formulier van het slagen voor het praktische rijexamen
 • eventueel een onderwijsattest
 • voor een origineel: 9€ fiscale zegels
 • voor een afschrift en een verandering van formule: 7,50€ fiscale zegels
 • 12,50 voor de gemeente belasting

Rijbewijs

 • Identiteitskaart
 • Formulier van het slagen voor het praktische rijexamen
 • Twee pasfoto’s (zoals voor de identiteitskaart)
 • Voor een origineel: 16€ fiscale zegels (post)
 • Voor een afschrift met een verandering van categorie of een medische selectie: 11€ fiscale zegels (post)
 • 12,50 voor de gemeentebelasting

Internationaal rijbewijs

 • identiteitskaart
 • nationaal rijbewijs
 • twee pasfoto’s
 • 16€ fiscale zegels (post)
 • 12,50€ voor de gemeentebelasting

terug