College van Burgemeester en Schepenen

De leden van het Schepen College en hun bevoegdheden

logo CDHMr DetremmerieDETREMMERIE Jean-Pierre
Bourgmestre

 • Algemene zaken - Algemeen bestuur - Geschillen
 • Economisch en commercieel beleid - Grote werken
 • olitie - Veiligheid - Oudstrijdersvereniging

CDHMr GadenneGADENNE Alfred

 • Openbare werken
 • Verkeersveiligheid
 • Brandweerdienst
 • Wijkanimaties
 • Landbouw
 • Milieubeheer (Afval)
 • Groendienst

PSMr FervailleFERVAILLE Jacques

 • Financïen - Patrimonium
 • Agrovoedingssector(voogdij over het slachthuis – CERVA (laboratorium voor voedingshygiëne) – CERAM)


PSMelle DelannoyDELANNOY Michèle

 • Openbaar onderwijs (Gemeentelijk onderwijs - Taalacademie)


CDHMr FranceusFRANCEUS Michel

 • Culturele zaken m.i.v Academie - Museum
 • Toerisme
 • internationale betrekkingen – Ontwikkelingssamenwerking

CDH Mr YZERBYTYZERBYT Damien

 • Gemeentelijk personeel - Pensioenen
 • Erediensten
 • Jeugd
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening

CDHMr VAN HERZEELEVAN HERZEELE Alain

 • Voogdij OCMW
 • Sociale zaken - Integratie gehandicapten - Politiek van de 3de en 4de leeftijd

CDHMme CLOETCLOET Ann

 • Nationale register - Bevolking - Burgerlijke Stand - Verkiezingen - Militie - Beheer van de lijsten van Volksgezondheid -
 • Famieliezaken - Kinderen - Gemeentelijke diensten voor de kinderen

PSMr LabieLABIE Johny

 • Sport
 • Stedenband
 • Milieu

Mr DelaereDELAERE Christian

 • Gemeentesecretaris

terug