Stad van Moeskroen

Blindsurfer, December 2004
Welkomwoord
Openingsuren
Adres - Telefoon
Diensten - Contact
Geografishe Inlichtingen
Trein
Bus
Burgmeester & Schepenen
Spreekuren
Gemeenteraad
Briefwisseling
Inlichtingen
Aangifte van geboorte
Aangifte overlijden
Huwelijk
Aangifte in de stad
Adreswijziging
Pensioenen
Kaart van amb. Handelaar
Identiteitskaart
Reispas
Rijbewijzen
Wettiging van de ondertek.
On line documenten
Uittreksel geboorteakte
Uittreksel huwelijksakte
Uittreksel scheidingsakte
Uittreksel overlijdensakte
Bewijs van woonplaats
Nationaliteitsbewijs
Samenstelling van het gezin
Eendagstoerisme
Demonstraties
Zwembad “Les Dauphins”
Zwembad “Les Dauphins”
Openingsuren - Tarieven
Wandelroutes