Inlichtingen

Aangifte overlijden

Van elk overlijden dient aangifte gedaan te worden bij de dienst “burgerlijke stand”.

Meestal wordt de aangifte gedaan door de begrafenisondernemer.

De volgende documenten moeten ter beschikking zijn:
- een formulier “Model III D” ingevuld en getekend door de dokter die het overlijden vaststelde
- de identiteitskaart en eventueel het huwelijksboekje van de overledene

Er wordt door de wet voorzien dat twee van de naaste bloed- of aanverwanten of buren het overlijdensregister als aangevers tekenen. Ze krijgen vijf overlijdensaktes.
De toelating tot begraven of crematie is gegeven door de begrafenisondernemer verantwoordelijk voor de begrafenis.