Inlichtingen

Adreswijziging

In geval van verhuizing binnen de stad dient daarvan binnen een termijn van acht dagen aangifte gedaan te worden. U moet u tot de dienst “bevolking” met de identiteitskaarten van het hele gezin richten.

In geval van vertrek van Moeskroen moet de aangifte gebeuren bij het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats.