Inlichtingen

Reispas

Bij aanvraag van een reispas dienen de onderstaande documenten bij het bestuur (gemeente, provincie, ambassade, consulaat) ingediend te worden.

Documenten die altijd ingediend moeten worden

 1. Twee foto’s (3,5 ´ 4,5 cm)

  Het gaat om foto’s van het gezicht, in principe zonder hoofddeksel. Een hoofddeksel kan toegelaten worden voor medische of religieuze redenen mits het gezicht geheel zichtbaar wordt. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig ongedekt worden. Het is wenselijk maar niet noodzakelijk dat het haar en de oren ook ongedekt worden. Op de foto zal het hoofd 2 cm innemen; het hoofd moet gefotografeerd worden op een klare en effen achtergrond. De naam en voornaam van de aanvrager moeten duidelijk geschreven worden op de achterkant van de foto. Kleurfoto’s zijn verplicht. Zwart witte foto’s zijn niet meer aanvaard.

 2. Identiteitskaart of geboorteakte om de identiteit te bewijzen

  Wanneer de aanvrager een reispas voor de eerste keer vraagt, moet hij een gelijkluidend afschrift van zijn geboorteakte en van zijn identiteitskaart ingeven.

 3. Oude reispas of attest van verlies of diefstal

  Aangezien een Belg slechts één geldige reispas mag bezitten, zal de aanvrager zijn oude reispas ofwel ingeven ofwel annuleren en/of vernietigen. Nochtans als de oude reispas nog geldige inreisvisa bevat, zal hij geannuleerd en teruggegeven worden aan de aanvrager. Wanneer de aanvrager zijn oude reispas niet kan afgeven omdat hij verloren of gestolen werd, moet hij een document opgesteld door de politiediensten van de plaats van verlies of diefstal of van de plaats waar hij het verlies of diefstal verklaarde, afgeven.

Aanvullende documenten geëist voor het geven van een reispas aan minderjarigen

 1. ofwel, het huwelijksboekje van de ouders waarop de naam van het kind staat, ofwel een voor gelijkluidend afschrift (met vermelding van de afstamming) van de geboorteakte van het kind

 2. de aanvraag of een schriftelijke procuratie van de vader en/of moeder van het kind of door de voogd als het kind onder voogdij is.

Wat kost het?

 • minder dan 18 jaar
  • toelating van de ouders (één van de ouders moet aanwezig zijn)
  • geldigheidsduur: max. twee jaar
  • leveringstermijn :
   -uitzonderingsprocedure (binnen de 24 uur) : 210€
   - normale procedure (6 werkdagen): 41€
 • Meer dan 18 jaar
  • Geldigheidsduur : één jaar (niet verlengbaar)
  • Leveringstermijn :
   - Uitzonderingsprocedure (binnen de 24 uur): 253€
   - Normale procedure (6 werkdagen): 84€

Adres Stadhuis
Dienst “vergunning en reispas” (kantoor n°24)
Grote markt, 1
7700 Moeskroen
Telefoon: 056/860.437
e-mail : population@mouscron.be