Stad van Moeskroen

Welkomwoord van Burgemeester Brigitte Aubert
Brigitte Aubert Burgmeester
Welkom te Moeskroen
Bij mijn aantreden als burgemeester heb ik de wens uitgedrukt de medezeggenschap, de samenspraak en het dialoog te bevorderen. Ik heb duidelijk gesteld dal ik zou zorgen dat de informatie wordt verspreid. Daartoe zal ik het officiële internetkanaal van de gemeenlelijke administratie gebruiken.
Het is een sterk, nuttig en tot creativiteit aanzettend kanaal. Het moet waardevolle, betrouwbare en interessante gegevens verspreiden. U mag gerust zijn, daar vindt u ze.

U mag volop vertrouwen hebben in het team dat er het beleid voert. Het doet het pragmatisch en met een onbetwistbaar professionalisme. Hel internetkanaal verstrekt de inwoners van Moeskroen alle nuttige inlichtingen om op de best mogelijke wijze in hun stad te leven.

Het biedt ook de mogelijkheid aan de internetgebruikers kennis te maken met een aantrekkelijke en aangename stad, het bezoeken overwaard. Dit is dan ook een uitnodiging tot een bezoek aan onze stad. Wie erop ingaat, zal dan ook merken dat de werkelijkheid de virtuele kennismaking overstijgt. Eens ter plaatse zullen onze bezoekers overstelpt worden door wat ze te zien krijgen. Ze zullen vaststellen dat het mooie virtuele onthaal dat ze op het Internet te zien krijgen maar een afstraling van de werkelijkheid is.
Brigitte Aubert
Burgemeester van Moeskroen